SolarVenti Luftsolfångare

SolarVenti Luftsolfångare

Få ett hälsosamt klimat i ditt fritidshus eller kolonistuga eller året runt boende.

Ventilation utan kostnader - styrt och reglerat av solen

Varje gång solen skiner, värms luften upp i solpanelen, fläkten går igång,
startad av solcellen. Torr, frisk och uppvärmd luft blåser nu in i huset.
Systemet startar och stannar automatiskt, helt styrt av solen. Det fungerar helt oberoende av elnätet.
Mycket lämpligt för hus som i perioder är obebodda.
Fläktenblåser in mellan 15 och 200 m3 av solen uppvärmd luft i timman (10 - 40
grader varmare än utetemperaturen).

Den befintliga luften byts ut med frisk,
syresatt, och soluppvärmd luft. Den innestängda och fuktiga luften byts ut mot
ny och frisk luft. Ju mera sol, desto högre hastighet på fläkten. Vid sänkt hastighet ökar temperaturen på inblåsningsluften.

Enkelt, effektivt och helt utan kostnad!

Alla kommentarer

Lämna ett svar